Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được!
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 9/10/2018
Lượt đọc: 125

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2018-2019

Số/Ký hiệu: 616 /HD-GDĐT
Ngày ban hành: 25/9/2018
Ngày có hiệu lực: 25/9/2018
Người ký: Võ Cao Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2018-2019
File đính kèm:
Nội dung:
Tải file đính kèm tại đây

86