Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được!

Điạ chỉ: 243/3 Phan Đình Phùng, P.15, Phú Nhuận

Điện thoại: 028 38443924

Email: c1trungnhat.phunhuan,tphcm@moet.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Châu Kim Thanh
Châu Kim Thanh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02838443924

Email liên lạc: c1trungnhat.phunhuan,tphcm@moet.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Hồng Hà
Nguyễn Hồng Hà

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp.HCM

Trình độ :Cử nhân Tiểu học

Điện thoại cơ quan: 02838443924

Email liên lạc: hahong1789@gmail.com

Nguyễn Thị Long Hương
Nguyễn Thị Long Hương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp.HCM

Trình độ :Cử nhân Tiểu học

Điện thoại cơ quan: 02838443924

Email liên lạc: lhuong52@yahoo.com