Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được!

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức Hội thi Nét Vẽ Xanh - TP.HCM Năm 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachthinetvexanhlan2251020188_1210201814.doc
4737/KHPH-VHTT-GDĐT Văn bản từ sở giáo dụcSở GD -ĐT TP HCM12-10-2018
2 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2016-4056-CV-HuongdanTT22.pdf
4056/GDĐT-THVăn bản từ sở giáo dục 24-11-2016
3 Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2016-4057-CV-Huongdanktky1.pdf
4057/GDĐT-THVăn bản từ sở giáo dục 24-11-2016
4 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 của SGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gvgioi3265.pdf
3265/GDTHVăn bản từ sở giáo dục 16-10-2015
5 Hướng dẫn chuyên môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2015-2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Huong dan chuyen mon tieng Anh tieu hoc 15-16.doc
439 /GDĐT-TiHVăn bản từ sở giáo dụcTrường Trung Nhất29-09-2015
6 Về việc tham gia bảo hiểm y tế NH 2015 - 2016 đối với học sinh-sinh viên diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 156.pdf
 Văn bản từ sở giáo dục 07-09-2015
7 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 108_2014_ND-CP_Chinh_sach_tinh_gian_bien_che.doc
108_2014_ND-CPVăn bản từ sở giáo dục 08-04-2015
8 Quản lí dạy thêm học thêm 3140/ GDĐT-TC
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Huong dan quy dinh ve quan ly day them hoc them.doc
3140/ GDĐT-TC Văn bản từ sở giáo dục 06-04-2015

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích