Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được!

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2018-2019 616 /HD-GDĐTVăn bản từ phòng giáo dụcTrường Trung Nhất09-10-2018
2 Triển khai Nghị quyết số 09/NQ HĐND ngày 18/7/2018

(Tải File đính kèm)

09/NQ HĐNDVăn bản từ phòng giáo dụcTrường Trung Nhất13-09-2018
3 Hướng dẫn thu chi đầu năm 2018-2019

(Tải File đính kèm)

549/GDDTVăn bản từ phòng giáo dụcTrường Trung Nhất13-09-2018
4 Hướng dẫn kiểm tra Cuối năm học 2015-2016 720 /GDĐT-THVăn bản từ phòng giáo dục 04-04-2016
5 Kế hoạch thi giáo viên giỏi Quận Phú Nhuận năm học 2015-2016

(Tải File đính kèm)

527/PGDĐT-THVăn bản từ phòng giáo dục 16-10-2015
6 Rà soát văn bản pháp luật quý IV năm 2014

(Tải File đính kèm)

643 /GDĐT-PCVăn bản từ phòng giáo dục 08-04-2015